Regulamin Sklepu

Regulamin Sklepu

Regulamin sklepu Archipelagowo.pl

Punkt 1. Sklep internetowy działający pod adresem: Archipelagowo.plprowadzony jest przez firmę Maciej Trafny Wybór, os. Sienkiewicza 15/9, 32-020 Wieliczka, NIP 5492279162, Regon 122927136 zarejestrowany przez Maciej Trafny w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Numer telefonu 508 256 824,e-mail kontakt@archipelagowo.pl.

Punkt 2. Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej sklepu poprzez wypełnienie formularza zamówienia. Realizacja zamówienia w sklepie internetowym Archipelagowo.pl jest uzależniona od wypełnienia w formularzu wymaganych pól (oznaczonych gwiazdką), a także podania adresu e-mail lub numeru telefonu. Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, jednakże w przypadku zamieszczenia w formularzu niekompletnych lub błędnych danych osobowych zamówienie nie zostanie zrealizowane jako niemożliwe do realizacji. Podanie przez Klienta adresu e-mail jest konieczne do wysłania przez nas potwierdzenia zamówienia pocztą elektroniczną. W przypadku braku otrzymania potwierdzenia prosimy o kontakt e-mailowy na adres: kontakt@archipelagowo.pl.

Punkt 3. Informacje handlowe zamieszczone na naszej stronie internetowej nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego. Wypełniając formularz zamówienia składacie Państwo ofertę kupna określonego towaru.

Punkt 4. Wszystkie dane osobowe zbierane w trakcie składania zamówienia wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celu realizacji złożonych zamówień. W celu dostarczenia zamówienia podane przez Państwa dane (imię i nazwisko/nazwa firmy/adres) będą przekazane firmie przewozowej (kurier lub listonosz), za pośrednictwem której towar będzie dostarczony. Administratorem danych osobowych jest Maciej Trafny Wybór, os. Sienkiewicza 15/9, 32-020 Wieliczka. Mają Państwo prawo w każdej chwili żądania dostępu do swoich danych i ich poprawienia.

Punkt 5. Ceny towarów podane są, w zależności od wybranej waluty w sklepie, albo w złotych polskich, albo w euro. Podane ceny uwzględniają należne podatki. Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument sprzedaży: paragon (w przypadku klientów detalicznych) lub faktura (firmy, instytucje), lub jeszcze rachunek dla zamawiających spoza terytorium Polski.

Punkt 6. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z oświadczeniem Klienta, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i go akceptuje.

Punkt 7. Do zamówień złożonych w naszym sklepie internetowym przez klienta na terenie Polski na kwotę mniejszą niż 150 złotych, zostaną doliczone koszty przesyłki

Zamówienia realizowane za pośrednictwem Poczty Polskiej:

 •  przy zamówieniach za pobraniem, jest to kwota 20 złotych,
 •  przy zamówieniach z przedpłatą na konto, jest to kwota 13 złotych (w przypadku paczki).

Zamówienia realizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD:

 • przy zamówieniach za pobraniem jest to kwota 28 złotych,
 • przy zamówieniach z przedpłatą na konto, jest to kwota 21 złotych.

Zamówienia na terenie Polski i na kwotę przekraczającą 150 zł. wysyłane są na koszt sklepu Archipelagowo.pl.

Zamówienia w pozostałych krajach są realizowane przede wszystkim za pośrednictwem Poczty Polskiej, a w wybranych krajach europejskich także za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD. Koszty przesyłek są uzależnione od Państwa, do którego wysyłana jest przesyłka i są przedstawione w innym miejscu.

Punkt 8. Zamówienia realizowane są przede wszystkim na terenie Polski, ale także w pozostałych krajach świata.

Punkt 9. Płatność za zamówienie może być dokonywana na trzy sposoby:

 1.  Płatność internetowa za pośrednictwem szybkich płatności DotPay
 2.  Pobranie
 3.  Przedpłata na konto

W przypadku wyboru formy płatności innej niż za pobraniem, zapłaty należy dokonać w ciągu 7 dni od daty otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest DotPay Sp. z o.o.

Punkt 10. Zamówienie będzie realizowane po odnotowaniu przez sklepArchipelagowo.pl wpłynięcia pieniędzy na konto, a w przypadku wyboru zapłaty za pobraniem, po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez sklep na podany przez Państwa adres mailowy.

Punkt 11. Czas realizacji zamówienia wynosi od 7 do 14 dni.

Punkt 12. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli Państwa zamówienie, z uwagi na wielkość zamówienia, realizowane będzie w kilku osobnych paczkach (partiach), termin odstąpienia wskazany w zdaniu poprzedzającym należy liczyć od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii zamówienia lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii zamówienia.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas pisemnie pod adresem: Maciej Trafny Wybór, Archipelagowo.pl, os. Sienkiewicza 15/9, 32-020 Wieliczka o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy udostępnionego na naszej stronie internetowej, jednak nie jest to obowiązkowe.

Formularz zamówienia znajduje się również na końcu niniejszego Regulaminu.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Punkt 13. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Towar proszę odesłać lub przekazać nam na adres Maciej Trafny Wybór, Archipelagowo.pl, os. Sienkiewicza 15/9, 32-020 Wieliczka niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Punkt 14. Oświadczamy, że wszystkie wysyłane przez nas towary są nowe i mamy prawny obowiązek dostarczania towarów wolnych od wad.

Punkt 15. Reklamacje dotyczące towaru niepełnowartościowego lub uszkodzonego podczas transportu są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamowanego towaru wraz z opisaną przyczyną reklamacji. Reklamacje należy zgłaszać pisemnie pod adresem wskazanym w punkcie 1. W przypadku uzasadnionej reklamacji poniesione przez Klienta koszty opłaty pocztowej lub kurierskiej zostaną zwrócone. Wady powstałe podczas transportu prosimy zgłaszać do sklepu w ciągu 10 dni od daty otrzymania przesyłki celem umożliwienia nam skutecznego złożenia reklamacji do przewoźnika. Towar z wadami lub uszkodzony jest wymieniany na pełnowartościowy, chyba że nie istnieje możliwość wymiany towaru – w takim przypadku Klientowi zwracana jest należność za zakupiony towar.

W przypadku nieuwzględnienia złożonej przez Państwa reklamacji, mają Państwo możliwość złożenia wniosku o ponowne jej rozpatrzenie. Wniosek należy złożyć na piśmie i wysłać na adres wskazany w punkcie 1.

Punkt 16. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) informujemy, iż administratorem danych osobowych jest Maciej Trafny Wybór z siedzibą w Wieliczce. Dane osobowe będą przetwarzane tylko w celu wykonania umowy. Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom. Klientom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Załącznik.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy należy nadesłąć formularz odstąpienia od umowy, który będzie zawierał takie informacje, jak:

– Adresat: Maciej Trafny Wybór, Archipelagowo.pl, os. Sienkiewicza 15/9, 32-020 Wieliczka

– Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy umowy dostawy następujących rzeczy________________ (proszę wymienić)

 • Data zawarcia umowy/odbioru
 • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
 •  Adres konsumenta(-ów)
 • Podpis konsumenta(-ów)
 • Data