Profilaktyka

Profilaktyka

s9

Archipelag Skarbów

Archipelag Skarbów to żywy i dynamiczny program profilaktyczny dla młodzieży z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.Duże grupy młodzieży(najczęściej 100-200 uczniów)

s10

Debata

Program profilaktyczny Debata to program z zakresu profilaktyki alkoholowej, przeznaczony dla młodzieży szkół podstawowych, głównie do młodzieży, u której w większości nie nastąpiła

s11

No Promil – No Problem

Program profilaktyczny No Promil – No Problem (lub także „Niebezpieczny związek: alkohol i kierowca”) to program z zakresu profilaktyki alkoholowej.Jest przeznaczony dla młodzieży

s4

Korekta

Program profilaktyczny Korekta jest programem z zakresu profilaktyki alkoholowej i przeznaczony dla młodych dorosłych, którzy już zgodnie z prawem mogą korzystać z alkoholu.

Program

Program NOE

Jest to program z zakresu profilaktyki alkoholowej. Realizatorzy starają się unikać dydaktycznych pouczeń, stwarzając atmosferę ciepła i bliskości. Spotkanie prowadzone

Odczuwaj

Odczuwaj – Ufaj – Mów

Program dotyka problematyki związanej z właściwym nawiązywaniem relacji międzyludzkich. Pomaga konstruować młodym ludziom sposoby budowania relacji na fundamentach zaufania

ARS

ARS – czyli jak dbać o miłość?

Wyjątkowość programu „ARS, czyli jak dbać o miłość?” autorstwa doktora Krzysztofa Wojcieszka, polega na nowoczesnym podejściu do profilaktyki uzależnień, opartym o wartości uznawane przez młodych ludzi.

Informacje o ofercie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.