Stop seksualizacji

Stop seksualizacji

Opis projektu:

Warsztat przeznaczony jest dla wszystkich dorosłych, zaangażowanych w wychowanie dzieci:
– nauczycieli,
– wychowawców,
– rodziców.

Opis
Warsztat powstał na bazie „Raportu o seksualizacji”, przygotowanego przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne. Raport odsłania prawdę o niebezpiecznym zjawisku, jakim jest seksualizacja kobiet i dziewcząt, która
pojawia się w filmach, teledyskach, tekstach piosenek, kreskówkach i animacjach, czasopismach, grach komputerowych,
w Internecie, w reklamach, na bilbordach.

Celem warsztatów jest:
– pogłębienie wiedzy odbiorców na temat zagrożeń związanych z seksualizacją kobiet i dziewcząt,
– rozpoznanie form istnienia tego zjawiska w Polsce,
– dostarczenie informacji na temat sposobów przeciwdziałania,
– przygotowanie do skutecznego reagowania na jego przejawy.

W trakcie warsztatów chcemy zająć się:
– przedstawieniem wniosków z raportów międzynarodowych dotyczących omawianego zjawiska,
– przeanalizować sytuację w Polsce pod kątem istniejących zagrożeń,
– ocenić wady i zalety konkretnych koncepcji wychowania, w obszarze seksualności,
– ukazać możliwości prawne i organizacyjne, jakie leżą w zasięgu rodziców i nauczycieli,
– wypracować konkretne procedury reagowania na sytuacje problemowe.