No Promil – No Problem

No Promil – No Problem

Opis projektu:

Program profilaktyczny No Promil – No Problem (lub także „Niebezpieczny związek: alkohol i kierowca”) to program z zakresu profilaktyki alkoholowej. Jest przeznaczony dla młodzieży na różnych etapach kształcenia. Jednak optymalną skuteczność przekazywanych treści osiąga się w klasach gimnazjalnych.

Program w swym zamyśle stanowi odpowiedź na bardzo konkretne społeczne potrzeby i zagrożenia, tzn.: wzrost spożycia alkoholu przez młodzież, uczestniczenie w ruchu drogowym nietrzeźwych kierowców, brak wiedzy dotyczącej działania i wpływu na ludzki organizm alkoholu.

Przekazywane treści wbudowane są w trzy podstawowe strategie działań profilaktycznych: 1. Wiedza o realnych konsekwencjach. 2. Korekta przekonań normatywnych. 3. Modelowanie dojrzałych postaw i zachowań.

Program ma charakter uprzedzający, jego zadaniem jest zapobieganie przedwczesnemu używaniu alkoholu i towarzyszącym temu konsekwencjom oraz promowanie dojrzałych postaw i zachowań, m.in. trzeźwości oraz reagowania w sytuacjach ruchu drogowego, które ma na celu zapobiegnięcie tragedii.

Cele i opis projektu: – przekazanie wiedzy dot. działania i wpływu na ludzki organizm alkoholu, – odkłamanie błędnych i kształtowanie prawidłowych przekonań normatywnych, – wzmocnienie postawy krytycznej ucznia jako pasażera wobec nietrzeźwości kierowców, – zamodelowanie skutecznych sposobów reagowania i powstrzymania kierowców przed jazdą w stanie po użyciu alkoholu, – przekazanie umiejętności korzystania z miniliczydełka trzeźwości i tym samym obliczenia czasu, w którym alkohol jest metabolizowany w organizmie i jak długo należy odczekać, zanim kierowca może bezpiecznie usiąść za kierownicą samochodu, – promowanie dojrzałych i odpowiedzialnych postaw i zachowań młodzieży.

Istotną cechą programu jest jego otwarty charakter. Umożliwia to uczestnikom współrealizowanie programu i aktywne uczestnictwo w spotkaniu. Jest to forma bardzo atrakcyjna dla młodych ludzi, dlatego łatwo angażują się w zajęcia, co umożliwia trenerom lepszy dostęp do danego środowiska. Scenariusz ten jest o tyle ciekawy, że zawiera elementy dyskusji z młodzieżą, pracę nad przekonaniami normatywnymi uczniów, prezentację i nagrania multimedialne. Program bazuje także na pracy z alkogoglami i liczydełkami alkoholowymi. Sprawozdanie: Po realizacji programu sporządzane jest dla szkoły krótkie sprawozdanie z realizacji programu wraz z wynikami ankiety ewaluacji bezpośredniej, w której młodzież bierze udział pod koniec trwania programu.

About The Author