Ewaluacja Szkolnego Programu Profilaktycznego

Ewaluacja Szkolnego Programu Profilaktycznego

Opis oferty:

Oferta dotyczy przeprowadzenia badań ankietowych dowolnie dużej grupy uczniów.
Mogą być realizowany zarówno w pojedynczej szkole, jak i całej gminie.

Badanie ewaluacyjne jest wymogiem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 6 sierpnia 2015 w sprawie wymagań wobec szkół i placówek.

Rozwiązanie polega na stworzeniu elektronicznej ankiety dostępnej za hasłem w Internecie.
Takie podejście daje Pełnomocnikowi ds uzależnień możliwość szybkiej i łatwej analizy ilościowej i jakościowej zebranych wyników.

Zalety:

  1. Odpowiedzi uczniów są wprowadzane bezpośrednio do komputera.
  2. Łatwość analizy danych i tworzenia raportów z wykresami.
  3. Zapewniona anonimowość badanych uczniów.
  4. Bezpieczny dostęp do ankiety (za hasłem).

Kontakt:

Maciej Trafny
tel. 508-256-824
e-mail: maciej.trafny@gmail.com