Kim jestem:

 • Profilaktyk ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży.
 • Trener programów profilaktycznych i warsztatów.
 • Pracuje w nurcie profilaktyki zintegrowanej. 


Zachęcam młodzież do unikania alkoholu, narkotyków, przemocy rówieśniczej, pornografii oraz do czekania z seksem do ślubu lub prawdziwej dorosłości (profilaktyka ciąż nastolatek oraz chorób przenoszonych drogą płciową). 
Pokazuję młodym ludziom ich ogromny pozytywny potencjał – zupełnie inaczej, niż o nich mówią np. masowe media. Proponuję wyruszenie w życiową podróż i rozpoczęcie poszukiwań skarbów, którymi są: prawdziwe szczęście, trwała miłość i realizacja w życiu własnych pasji i marzeń, rozwijanie umiejętności i talentów.
 

Obecnie realizuję przede wszystkim program profilaktyczno-edukacyjny dot. alkoholu pn. DEBATA.

Realizacja własnych projektów:

 

Ukończone kursy:

 • Warsztaty umiejętności trenerskich (2x)
 • Trening Skutecznego Rodzica” wg Tomasa Gordona
 • Szkoła dla rodziców i wychowawców
 • Wychowawca kolonii i zimowisk
 • Praca z młodzieżą trudną

 

Doświadczenie:

 • W profilaktyce od 2009 r.
 • Wieloletni wychowawca młodzieży
 • Udzielanie korepetycji - tutoring
 • Udział w licznych superwizjach i konferencjach

 

 
     

Kompetencje:
Przeszkolony do prowadzenia programów i warsztatów:

 

 

 

Współpracuję z następującymi instytucjami:

 1. Instytut Profilaktyki Zintegrowanej
 2. Fundacja Wspierająca Wychowanie ARCHEZJA
 3. Instytut Rozwoju Społecznego
 4. Instytut Profilaktyki Uniwersalnej